Team Sportia

Kriterier och prestationsnivåer

Kriterier 

Elittränaren väljer inför varje tävlingssäsong ut elitgruppens aktiva med syftet att uppnå triathlonsektionens resultatmål. Nedan presenteras en uttagningsmodell för hur Elittränaren väljer ut aktiva till Elitgruppen samt prioriterade tävlingar. Uttagningsförfarandet och uppföljning kommer att gå till enligt följande steg:

1) Aktiva uppmanas skicka in uppnådda resultat inom angivet uttagningsdatum för aktuell tävling till elittränaren. 

2) Elittränaren meddelar sitt uttagningsbeslut till de aktiva som blivit utvalda att representera IKHP på den aktuella säsongen/ tävlingen. Beslutet läggs även ut på IKHP:s hemsida. 

3) Genomförande av uppdraget. 

4) Utvärdering och dokumentering av uppdraget. 

Prestationsnivåer:

Nedanstående prestationsnivåer kommer att tillämpas. Syftet med dem är att vara tydligt med vilken nivå som framtidens elitaktiva ska ligga på för att vara aktuella för Elitgruppen. Nivåerna är i högsta grad levande och har en tydlig koppling till nivån på dagens Sverigeelit. Detta innebär att de kan komma att justeras om nivån på Sverigeeliten förändras.  

Allmänna kriterier för elitgruppen:

* Offensiv och långsiktig satsning mot nationell karriär mot SM tävlingar.

* Dokumenterad kapacitetsprofil i nivå med IKHP: s krav

* Utvecklingsplan från den aktive för säsongen 2015 skickas till ansvarig Elittränare inför säsongen senast den 15 december 2014. 

Copyright © 2011 IK Hakarpspojkarna • Norra Klevaliden • 561 93 Huskvarna
Tel: 036-13 30 54 • Bankgiro: 920-2987 • Swish-nummer: 1233930344 • E-post: kansliikhp.se

Medlemsinloggning | Webbplatsen använder cookies