Team Sportia

Artiklar

Mycket av informationen på hemsidan är skapad som artiklar. Artiklar visar nyheter, träningar, arrangemang o.s.v.

För att skapa en artikel måste man vara inloggad. Alla som är medlemmar i IKHP kan ansöka om ett lösenord för att logga in, kravet är att man har en e-postadress registrerad i medlemsregistret. För mer information om inloggning gå till sidan "Medlemsinloggning".

När man är inloggad visas länkar för att lägga till och ändra artiklar. Dessa länkar visas exempelvis på sidan "Medlemsinfo". Klicka på länken "Lägg till" för att skapa en ny artikel. Nu visas ett formulär på sidan där artiklens innehåll kan registreras. Läs beskrivningen ovanför formuläret med med omsorg för att artikeln ska visas på rätt ställe och med lämplig information. 

I dagsläget kan man skapa artiklar av följande typer:

 • Medlemsinfo
  Medlemsinfo riktar sig till klubbens medlemmar och primärt inte för allmänheten. På hemsidans startsida visas de senast skapade medlemsinfon oavsett sektion och på sektionernas startsidor visas endast medlemsinfo tillhörande sektionen.
 • Nyhet
  Nyheter är artiklar som har allmänintresse. De visas på startsidan tillsammans med en introduktionstext.
 • Arrangemang
  Tävlingar och större träningar som riktar sig till icke medlemmar är av typen arrangemang. Aktuella arrangemang visas på startsidorna och gamla arrangemang visas under resp. sektion.
 • Träning
  Varje sektion har sin träningsplanering. Denna visas på sektionen startsida och i kalendern.
 • Möte
  Denna typ används för aktiviteter (som inte ryms inom övriga artikeltyper) som ska visas i sektionen kalender.
 • Tävling
  Tävlingar som sektionens medlemmar kan ställa upp i anges under denna typ. Alla tävlingar som registreras visas i kalendern. OBS! Här ska inte IKHP:s egna arrangemang skapas.

 

Ingfoga bilder i en artikel

Bilder kan infogas i artikelns introduktion (steg 4) eller huvudinnehåll (steg 5). OBS! Läs hjälptexten i guiden för att skapa en artikel och förbered bilderna i lämplig storlek i din dator innan du laddar upp bilden till hemsidan.

För att infoga en bild ställer man markören på aktuellt ställe i texten där bilden ska vara och klicka därefter på bildikonen bland knapparna längst upp, se exempel här till höger. Nu öppnas ett fönster för att hantera bilder. När fönstret har laddats klart ska du klicka på fliken "Upload Image" för att ladda upp en ny bild.

Klicka på knappen "Bläddra..." för att välja bild från din dator och därefter knappen "Ladda upp" för att ladda upp bilden till hemsidan. När filen har laddats upp kommer du tillbaka till första fliken i fönstret med din bild markerad. Klicka på knappen "Infoga" för att slutligen infoga bilden i din artikel.

I artiklar bör man dessutom göra bilden "flytande" så att den följer texten (se exempelbilderna på denna sida). Detta gör du genom att markera bilden i artikeln och klicka på pilen bland knapparna, och välja "Vansterbild" eller "Hogerbild", se exempel till höger.

 

 

 

 

 

Infoga dokument i en artikel

Dokument kan endast infogas i artikelns huvudinnehåll (steg 5). OBS! Dokument som laddas upp bör vara av typen PDF och utan stora bilder. Vill du använda IKHP:s logotyp i ditt dokument kan du hämta den på kanslisidan »

För att infoga ett dokument skriver du först en lämplig text som besökaren ska klicka på för att ladda ner dokumentet, ex "Information om klubbmästerskap". Markera därefter denna text och klicka på dokumentikonen bland knapparna, se exempel här till höger.

Nu öppnas ett fönster med två flikar. Välj fliken "Upload Document" för att ladda upp ett nytt dokument. Klicka nu på knappen "Bläddra..." för att välja dokument från din dator och därefter knappen "Ladda upp" för att ladda upp dokumentet till hemsidan. När filen har laddats upp kommer du tillbaka till första fliken i fönstret med ditt dokument markerat. Klicka nu i rutan "Target" och välj alternativet "New Window". Klicka på knappen "Infoga" för att slutligen infoga dokumentet i din artikel. Dokumentet infogas som en länk för den text som du tidigare markerade.

Ladda ner IKHP:s logotyp

Copyright © 2011 IK Hakarpspojkarna • Norra Klevaliden • 561 93 Huskvarna
Tel: 036-13 30 54 • Bankgiro: 920-2987 • Swish-nummer: 1233930344 • E-post: kansliikhp.se

Medlemsinloggning | Webbplatsen använder cookies