Team Sportia

Medlemsinfo

Vätter Challenge Triathlon, Funktionärsanmälan, Lördag 11/8 2012

Skapad March 25 2012 kl 8:34 PM

Vätter Challenge Triathlon, Funktionärsanmälan, Lördag 11/8 2012

IKHP Triathlon söker funktionärer till tävlingarna för Vätter Challenge Triathlon 2012. Sprint SM, JSM och RM samt sprint stafett.
Exakta tider för förmiddag- respektive eftermiddagspasset anslås på senare på hemsidan.

Som funktionär
  • Du blir tilldelad en teamleader som förklarar vad du ska göra innan passet och som du rådfrågar under passet.
  • Du erhåller ett funktionärskort med viktig information samt erforderlig funktionärsutrustning.

Arbetsuppgifter Lördag
FM Tävling
EM Tävling

För mer information om tävlingen gå in på hemsidan för Vätter Challenge Triathlon.

Anmälan gör du nedan, i kommentarsrutan kan du ange (FM, EM, sektion)

Text

Förklaring

FM

Om du kan på förmiddagen

EM

Om du kan på eftermiddagen

sektion

Klubb eller sektion


IKHP tackar på förhand för din medverkan.

Anmälda

Ditt namn

(FM, EM, sektion)

ANMÄLAN Anmälningstiden har gått ut
Patrik Holst (FM,EM, Tri) 8/6/2012
Ann Axelsson (FM, EM, tri) 7/31/2012
Jerker Andersson (FM, EM) 7/31/2012
Henrik Åhs (FM, EM) 6/19/2012
Rosemarie Åhs (FM, EM) 6/19/2012
Albert Åhs (FM, EM)) 6/12/2012
Jonas Gunnarsson (FM, tri) 6/11/2012
Richard Bellfors (FM, EM, IKHP) 6/10/2012
Joakim Lilja ((FM,EM, triathlon) 6/7/2012
Margit Keitsch (FM, EM, IKHP ) 4/22/2012
Per-Olaf Keitsch (FM, EM, IKHP) 4/22/2012

« Tillbaka

Copyright © 2011 IK Hakarpspojkarna • Norra Klevaliden • 561 93 Huskvarna
Tel: 036-13 30 54 • Bankgiro: 920-2987 • Swish-nummer: 1233930344 • E-post: kansliikhp.se

Medlemsinloggning | Webbplatsen använder cookies